Nye børn og forældre

Her finder du noget af det velkomstmateriale som blev udarbejdet i forbindelse med Projekt Forældresamarbejde. I 2008, nedsatte vi en arbejdsgruppe og udarbejdede nyt billedrigt skriftligt materiale til nye forældre. I den forbindelse blev i alt 8 personaler undervist i at bruge Publisher. Forældrene tog godt imod materialet da det blev færdigt. Vi er selv blevet rigtig glade for at bruge det meget billedrige materiale til at formidle til vores forældre.

Det meste af materialet du finder her, har været revideret mange gange siden afrunding af projektet.

Til første samtale, blev der udarbejdet en ”Huskeliste” så personalet ikke behøver at gå og huske på alle de ting der er vigtige at få vist forældrene. Ved den første samtale starter vi med at kigge på huskelisten, så vi er sikker på at får det hele med.

I den store folder findes alle oplysninger om Børnehusets daglige rutiner,
pædagogiske aktiviteter, samt hverdagen i børnehave og vuggestue beskrives. Her findes også oplysninger om forældrebestyrelse, kostpolitik og lidt information om Nordbycentret. Vi tager den med til forældresamtalen og kopiere evt. en enkelt side eller to fra den, hvis der er noget forælderen er særligt interesseret i.

Vi giver folderen til forældrene og fortæller om de mange praktiske oplysninger der beskrives i denne.

Velkomstfolder for:

I 2009 fik vi produceret en velkomstfilm om dagligdagen her i Børnehuset Nord. Selvom noget af personalet og inventaret er skiftet ud siden da, giver filmen stadigvæk et godt indblik i huset. Dengang, var det ikke så tilgængeligt med at filme og kommunikere i levende billeder som det er i dag. Vi udarbejdede også en drejebog til filmen og alle medvirkende havde deres daglige gang i huset. 

Filmen varer 7 minutter og beskriver henholdsvis en dag i vuggestuen og en dag i børnehaven. Du kan se de mange rutiner og pædagogiske aktiviteter der hver dag finder sted i Børnehuset Nord. Du ser fællesskabet og det sociale samspil mellem børnene og mellem børnene og personalet. Du ser også hvad det er for særlige aktiviteter børnene tilbydes her i Børnehuset Nord. 

Filmen bliver brugt således: Vi ser filmen sammen med forældrene, inden barnet starter. Forældrene har så lejlighed til at stille spørgsmål til filmens indhold. Den er et supplement til vores øvrige velkomstmateriale. Filmen blev speaket på 5 sprog: dansk, arabisk, tyrkisk, bosnisk og somali for at formidle så direkte til forældrene som muligt.

Siden er sidst opdateret 17. juli 2017