Litteratur

Værd at læse

”Løsningsfokuserede samtaler”

De Jong, Peter & Insoo, Kim Berg:
Hans Reitzels Forlag, 2006.

Værktøjer i samtaleteknik, med udsatte børn og familier, fokus på samtale med forældrene.

"Min Blå Sofa"

Egholm, Lie Weber 
Lindhardt og Ringhof, 2006.
 
Lise Weber Egholm er Skoleleder på Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Bogen er en beretning om, hvordan kulturmødet kan lykkes, hvis man er villig til at investere lige dele engagement, hårdt arbejde og respekt for fremmede værdier i arbejdet med tosprogede elever i folkeskolen, samtidig med at man står fast på sine egne og tør stille krav. Og bevarer troen på de børn, det hele handler om.

”Forældresamarbejde – forskning i fællesskab”

Højholt, Charlotte (red.) 
Dansk psykologisk forlag, 2005.
 
Især kap. 4 af en daginstitutionsleder der deltog i et forældresamarbejdsprojekt er interessant.
 

”Professionelt forældresamarbejde”

Jensen, Elsebeth & Jensen, Helle: 
Gyldendal, 2007.
 
Fokus på at forholde sig til egen rolle i relationen – og være sig sine personlige grænser bevidst – og samtidig anerkendende. Meget fokus på relation og specifikt på samarbejde og at blive bedre til at samarbejde. Dialog frem for videregivelse af oplysninger!

”Hvad lærer etniske minoritetsbørn i danske daginstitutioner?”

Larsen; Vibe og Üzeyir Tireli: 
Social Kritik nr. 88, september 2003 - artikel.
 
Pointe om at anerkende den viden børnene kommer med trods sprogbarriere, at personalet skal være opmærksomme på og interesserede i dette og ikke tænke det manglende sprog som barriere, men som et vilkår.

”Modtagelse af nye børn fra etniske minoriteter og deres familier”

Mikkelsen, Peter: 
Rapport Familie og arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune 2003.
 
Erfaringer med modtagelse af nye børn især interessante fra udviklingsprojekt i Sundby Nord.

”Metoder til styrkelse af samarbejdet med tosprogede forældre”.

Pjece:
15 sider Dansk Flygtningehjælp - Integration 2006

”Tosprogede børn i skoler og daginstitutioner

Pjece:
20 sider Dansk Flygtningehjælp - Integration 2006 ”. NB: side 13-20!

”Et løft af sløret”

Rashid, Rushy: 
Gyldendal, 2000.
 

En biografisk fortælling om at være en del af den pakistanske kultur og være opdraget delvist i Pakistan og siden i Danmark som pige, og hvordan normerne og værdierne er væsensforskellige og derfor meget svært forenelige. God baggrundsviden i forhold til at leve i Danmark med baggrund i en anden kultur.

Sprog og Integration

Tidsskrift – udgiver UC2 Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet – Titangade 11 2200 København N.
 
Sprog og integration er et fagligt pædagogisk tidsskrift, som henvender sig til alle der beskæftiger sig med undervisning og uddannelse af tosprogede.

”Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde”

Smidt, Søren og Krogh, Susanne: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2009
 
Smidt, Søren og Krogh, Susanne: Anerkendelse af Børn med særlige behov og tidsfaktoren i pædagogisk arbejde - Artikel i Vera nr. 40 – 2007.