Afholdelse af forældresamtaler

Forældresamtalerne har fra start været i fokus for Projekt Forældresamarbejde. Her har vi forældrene på tomandshånd, og det er her vi har mulighed for at råde og vejlede og arbejde støttende og forebyggende gennem god dialog med forældrene.
handler om at tage professionelt ansvar for samtalens forløb, stemning og indhold – Du kan læse mere om hvad vi har lært om roller og rammer under fanen ”Undervisning/kurser i forbindelse med Projekt Forældresamarbejde” i opsamlingen fra kursusdagen den 27. september 2008 med Kurt Rasmussen.
er en måde hvorpå vi giver kollegial sparring. Det er en måde at øve sig i at fokusere på det positive og det der lykkes. - Og ikke mindst, i at få det sagt højt til sin kollega. Øvelsen styrker fagligheden og øger arbejdsglæden i og med, at man bliver bestyrket i det gode man gør, som man ofte ikke selv er opmærksom på.
Børnehuset Nords brug af praksisfortællinger: I denne del af kataloget findes også vores værktøjer til arbejdet med praksisfortællinger. Vi arbejder med praksisfortællinger i form af små nedskrevne og fortalte historier om børnenes gøren og laden her i Børnehuset Nord. En fortælling kan være en ganske kort lille beskrivelse. Fx: To drenge - Omar og Frede - sidder og skriver på en gammel Skrivemaskine. Så siger Omar: Det er en smart computer den her, den printer med det samme!

Denne slags små konkrete beskrivelser fra Børnenes hverdag er rigtig gode til at formidle alle slags hændelser for børnene, positive som negative, til børnenes forældre.

Fortællingerne indeholder følgende: En indledning: Hvad handler det om? En orientering: Hvem, hvad og hvornår? En handlesekvens: Hvad skete der? En evaluering: Hvad skete der så?, Et resultat: Hvad skete der til sidst?

Vi bruger fortællingerne til at komme i dialog med forældrene i hverdagen i garderobesnakken. Men vi bruger også fortællingerne som dagsorden for vores forældresamtaler. Ved at give forældrene nogle meget konkrete historier om deres børn oplever vi, at samtalen bliver lettere, forældrenes opmærksomhed øges, og det øger deres ønske om at deltage i dialogen. De fortællinger vi tager med til forældresamtalerne tolker vi så vidt muligt, ud fra 3 perspektiver. Børneperspektiv, voksenperspektiv og institutionsperspektiv. Så kan vi komme hele vejen rundt om barnet, og vi kan forholde os til børnenes handlinger og udsagn med udgangspunkt i vores faglige forståelse - og det er den faglighed vi så gerne vil formidle videre til forældrene, for børnenes skyld.

Tolkningsrammerne er udarbejdet af Søren Laibach Smidt som forestod undervisningsgangene her i Børnehuset Nord. (Du kan se mere om disse undervisningsgange under fanen ”Undervisning/Kurser i forbindelse med Projekt Forældresamarbejde”) Her finder du således og skemaet
Siden er sidst opdateret 17. juli 2017