Projekt Forældresamarbejde

Projektet var et 2-årigt forløb (oktober 2007 til slutning af december 2009) finansieret af midler fra det daværende Familieministerie. Målet var at professionalisere og forfine forældresamarbejdet i Børnehuset Nord. Børnehuset Nord er en del af et videnscenter, som hedder Nordbycentret. Børnehuset Nords familier kommer primært fra Ringparken i Slagelse og er kendetegnet ved at have andre kulturelle rødder end danske.

Et godt og udbytterigt forældresamarbejde kræver viljen fra den professionelles side. Det kræver vilje til at oparbejde den tillidsfulde relation på trods af sprogmæssige, kulturelle eller sociale forskelle. Det er evnen til at kunne sætte sig ind i et andet menneskets sted og prøve at forstå dettes intentioner. Disse vigtige faktorer for forældresamarbejde var præcis dem, som vi havde sat os for at udvikle i vores personalegruppe af det simple faktum, at vi ikke kan lave om på andre end os selv.

Indhold og metode

Projektmedarbejderen Sara Katz havde sin daglige gang i Børnehuset Nord. Gennem hele forløbet indsamlede og formidlede Sara viden til personalet og resten af huset til gavn for forældresamarbejdet. Gennem interviews med personale og forældre og i samarbejde med projektets styregruppe, blev personalets behov for videreuddannelse udarbejdet. Der blev også udarbejdet specifikke indsatser i forhold til forældregruppen.

Dialogredskaber, kulturforståelse og kollegial sparring var efterspurgt. Derfor lod vi os inspirere af metoder som "Signs of Safety" og blev gode til at bruge kollegial sparring, som fundament for den gode samtale. Herudover arbejdede vi fremadrettet mod selv, at kunne praktisere og videreformidle det lærte til nye kolleger.

Bidragydere undervejs i processen var blandt andet: Familieterapeut ved Kemplerinstituttet - Kurt Rasmussen, som bistod med afgrænsning og forståelse af anerkendelsesbegrebet i forhold til børnene, kollegaerne og forældrene. Herudover samarbejdede vi med lektor Søren Smidt omkring udviklingen af praksisfortællinger som redskab til, at skabe god og anerkendende dialog med vores forældregruppe. Udgangspunktet var, at både vi som personale og forældre, ville det bedste for barnet og det er dét, som vi stadigvæk bygger videre på.

I samarbejde med Niels Oldin og Pernille Maj Hansen, producerede vi en velkomst dvd til Børnehuset Nord.

Som afslutning på vores projekt blev der udarbejdet en håndbog om pædagogisk udvikling af forældresamarbejdet i Børnehuset Nord. Formålet med denne bog var at give pædagoger og pædagogiske ledere nogle konkrete redskaber til at kunne optimere forældresamarbejdet i egne daginstitution. Med bogen deler og videregiver vi de unikke erfaringer som Projekt Forældresamarbejde bidrog til i Børnehuset Nord. 

 

Siden er sidst opdateret 3. september 2020