Sprog

Her dyrker vi sproget og dialogen

Sproget er en vigtig del af menneskers kommunikation. Det er MEGET VIGTIGT, at dit barn får så rigt og nuanceret et dansk sprog som muligt, for at kunne klare sig godt i skolen og kan få sig en uddannelse og senere hen et job. Jo bedre sprogkundskaber et barn har, jo ”rigere” og klogere bliver det! Her i Børnehuset Nord snakker vi MED børnene. Vi går i dialog og hører, hvad barnet har på hjertet. Barnets sprog udvikler sig, når det taler med andre og især med voksne som er erfarne brugere af det danske sprog, kan hjælpe dem godt på vej.

I Danmark kan alle institutioner tilbyde en sprogscreening af 3-årige børn, for at se om barnet er alderssvarende i at lære det danske sprog.

Her i Slagelse Kommune bruger vi et screeningsmateriale, som hedder TRAS. Dette materiale giver pædagogerne mulighed for at følge barnets sproglige og sociale udvikling i de tilfælde, hvor sproget har brug for en ekstra hånd. I Børnehuset Nord har vi store erfaringer og faglighed i at understøtte børns sproglige udvikling.