Læreplan

I Børnehuset Nord arbejder vi ud fra dagtilbudsloven. En del af loven, er den styrkede pædagogiske læreplan, som er arbejdsgrundlaget for hele vores pædagogiske praksis her i Børnehuset Nord.

Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan: 

  • Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennemtrygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet. 
  • Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab. 
  • Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”.

Vi planlægger det pædagogiske arbejde i vores måneds- planer, som I forældre får igennem AULA. Månedsplanerne planlægges med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. 

Vi arbejder didaktisk med at få implementeret bevægelse og pædagogisk idræt ind i alle pædagogiske læringsmiljøer, som børnene møder i løbet af dagen

Vi fokuserer vores pædagogiske arbejde med børnene i Børnehuset Nord om de planlagte aktiviteter og dagens rutiner. Vi evaluerer og dokumenterer vores aktiviteter og rutiner fx billeder, video, børnenes kreativitet og på skrift.