Tabulex

Tabulex er et elektronisk registrerings- og kommunikationssystem for daginstitutioner og forældre.

Du har både ansvar for at ”trykke” dit barn ind om morgenen og ud om eftermiddagen. Og også gerne notere, hvornår dit barn bliver hentet om eftermiddagen. Det er naturligvis vigtigt, at I selv husker at trykke ind og ud, men personalet vil også gerne hjælpe dig i starten indtil du lærer systemet at kende og føler dig tryg ved at bruge Tabulex.

Vi har touchskærme ved indgangen i både vuggestuen og børnehaven. Du kan også bruge din smartphone, iPad eller pc til at betjene Tabulex systemet.

Du har også ansvar for at udfylde det elektroniske stamkort i Tabulex systemet og opdatere det, hvis I skifter telefonnummer, flytter eller skifter job, da vi altid skal kunne få fat i dig hjemme, på job eller på mobilen.

Første gang du logger ind på Tabulex, har du brug for dit NEMID. Bagefter kan du lave dit egen Tabulex kode til at logge ind med fremover.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte personalet. Vi vil meget gerne hjælpe dig. 

Det er MEGET VIGTIGT, at du får udfyldt tilladelser i Tabulex systemet. Har I fælles forældremyndighed, har I begge tilladelse til at se informationer vedrørende jeres barn. Vi følger Familieretshusets retningslinjer på området.

Du har ansvar for at indberette hvornår dit barn holder ferie og fridage. Du har også ansvar for at melde dit barn syg (ligesom når man er på arbejdsmarkedet). Du er også velkommen til at uploade et vellignende foto af dit barn på stamkortet. Det vil så være det billede du/I møder på touchskærmen i Børnehuset Nord.

I menu ”kontaktpersoner” på Tabulex, kan du oprette andre personer end forældremyndighedsindehaverne, som vi kan kontakte, hvis dit barn bliver syg eller gerne må hente dit barn. Vi MÅ IKKE udlevere dit barn til personer, der ikke står i Tabulex.

Din opgave som forældre er:

  • Læs vejledningen fra Tabulex. Linket finder på denne side.
  • Gå ind på Tabulex/Børnehuset Nord.
  • Log ind med din NEMID.
  • Lav din egen kode.
  • Kig på dit barns stamkort og indtast alle nødvendige oplysninger.
  • Får du problemer med Tabulex, er der mulighed for at kontakte support.
  • Evt. fastgøre hjemmesiden "borneweb" på jeres smartphone.

Kontakt personalet, hvis du har brug for hjælp eller blot er usikker på hvordan det hele fungerer.

Rigtig god vind med Tabulex!