Personale

Ledelse/kontor

  • Leder Ole Lund
  • Souschef Dorthe Hallengreen Hansen
  • Administrativ medarbejder Linda Breiner

Børnehaven

  • Hvepsereden:

Pædagog Trine Greve Gade Glesner
Pædagog Rikke Hansen
Pædagog/souschef Dorthe Hallengreen Hansen
Pædagog Mette Søndergaard Wendelboe

  •  Abegrotten:

Pædagog Lea Nørgaard Paaske Clemmensen
Pædagog Malene Eisensøe Pedersen

  • Myrestuen:

Pædagog Marlene Trasbjerg
Medhjælper Liane K. Haar Jensen

Vuggestuen

  • Gimlerne:

Pædagog Ronja Melissa Vistisen (arbejder på alle stuer)
Pædagog Marianne Jensen
Pædagog Ida Koch 

  • Vætterne:

Pædagog Pia Lohse
Medhjælper Amra Pehilj
Medhjælper Gitte Carlsen

  • Alferne:

Pædagog Cecilie Dam
Pædagog Sandie Warncke Nielsen
Pædagogstuderende Simon Lissner Brask