Forældrebrev - Coronavirus

Kære forældre med barn i dagtilbud

Så er vi kommet til dag 3 med dagtilbudslukninger i hele landet. Jeg håber, at du har fundet en god rytme med dit barn/dine børn i denne ekstraordinære tid. Jeg er klar over, at den anderledes hverdag kan give nogle udfordringer i familierne rundt omkring.

Tal med dit barn

Jeg vil opfordre dig til, hvis muligt, at få talt med dit barn om denne situation, hvor Covid-19 spreder sig i hele verden. Hvordan og om du taler med sit barn om det, må afhænge af barnets alder og personlighed. Det er også en balance at tale med sit barn om kriser, så han/hun på den ene side forstår, hvad der sker, og på den anden side ikke bliver unødigt angst. Tal med dit barn og besvar hans/hendes spørgsmål så godt, du kan og prøv at berolige dit barn bedst muligt.

Nødpasning

Tilbagemeldingen fra dagtilbud med nødpasning er, at det går rigtig fint.

Efter de seneste udmeldinger fra Statsministeren, sikrer vores dagtilbud naturligvis, at der ikke befinder sig mere end 10 personer i samme lokale.

Hvis nogen af jer kommer til at stå med et behov for nødpasning, kan I kontakte jeres børns dagtilbud. Undervisningsministeriet har meldt følgende kriterier ud for, at ens barn kan komme i nødpasning:

1)   0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

2)   0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

3)   Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Hér skal vi præcisere, at der er tale om nødpasning – altså et tilbud, der gælder ved et uomgængeligt behov, hvor alle relevante pasningsmuligheder er afsøgt på forhånd. Hvis I har mulighed for at holde jeres barn hjemme, bør I gøre det.

Indsatser mod smittespredning

På dagtilbudsområdet følger vi det aktuelle behov for nødpasningspladser nøje. Det medfører, at vi løbende hhv. åbner og lukker nødpasningsinstitutioner så vi sørger for at have så få medarbejdere på arbejde som muligt, mens vi på bedste vis sørger for så minimal smitterisiko blandt børnene som muligt. Ligeledes vil hvert enkelt nødpasningstilbud have procedurer for aflevering, afhentning og hygiejne, som I bedes orientere jer om hos det relevante dagtilbud. Det er yderst vigtigt, at alle følger disse anvisninger.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående skal du kontakte ledelsen i dit barns dagtilbud. Du kan også følge med på Slagelse Kommunes hjemmeside. Siden bliver løbende opdateret.

Med venlig hilsen

Maj-Britt Thy
Leder af dagtilbudsområdet

Siden er sidst opdateret 24. marts 2020