Forældrebrev - Coronavirus

Kære forældre med barn i dagtilbud

Ny udmelding fra Statsministeren

I går aftes (6/4-20)udmeldte Statsministeren følgende: 

  • Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig.
  • Det enkelte dagtilbud kan først åbne, når organiseringen og rammerne er på plads, og der er lagt op til, at kommunerne finder lokale løsninger.

Planlægning af genåbningen

Vi afventer udmeldinger fra flere andre centrale instanser, så forholdende kan blive så sundhedsmæssige forsvarlige som muligt for både børn og medarbejdere.

Men allerede nu er vi gået i gang med at planlægge genåbningen, og på at afklare de mange spørgsmål, der melder sig.

I vil modtage besked om genåbningen for jeres barns dagtilbud, så snart vi har organisering og rammer på plads.

Spørgsmål

Der vil være mange spørgsmål, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan besvare.

Hold fortsat øje med meddelelser på Tabulex. Du kan også følge med på Slagelse Kommunes hjemmeside. Siden bliver løbende opdateret.

Med venlig hilsen

Maj-Britt Thy

Leder af dagtilbudsområdet

Siden er sidst opdateret 22. juni 2020